Belge Yenileme

Belge Anadolu

Belge Yenileme

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması durumunda, adayın aşağıdaki ''Belge Yenileme Süre ve Şartları'' tablosundaki şartları yerine getirmesi durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl süre için yenilenir.

BELGE YENİLEME SÜRE VE ŞARTLARI

YETERLİLİKLER

BELGE YENİLEME

BELGE YENİLEME ŞARTI

11UY0011-3/02 Ahşap Kalıpçı

4-5 yıl arasında

1. En az 18 ay çalıştığını kanıtlayan barkodlu SGK dokümü

veya

2.Performans sınavı

 

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı

12UY0054-3/00 Alçı Levha Uygulayıcısı

12UY0055-3/00 Alçı Sıva Uygulayıcısı

11UY0012-3/02 Betonarme Demircisi

11UY0012-3/03 Betonarme Demircisi

12UY0049-3/00 Betoncu

12UY0048-3/00 Duvarcı

12UY0048-3/01 Duvarcı (B2,B3,B4,B5 hariç)

12UY0057-3/01 Isı Yalıtımcısı (B1,B2 hariç)

11UY0013-3/02 Endüstriyel Boru Montajcısı

11UY0023-3/02 İnşaat Boyacısı

12UY0056-3/01 İskele Kurulum Elemanı

12UY0050-3/00 Panel Kalıpçı

12UY0051-3/00 Seramik Karo Kaplamacısı

12UY0051-3/01 Seramik Karo Kaplamacısı

11UY0024-3/02 Sıvacı (B1,B2,B3 hariç)

14UY0195-3/00 PVC Doğrama Montajcısı

12UY0058-3/00 Su Yalıtımcısı

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi

1. En az 12 ay çalıştığını kanıtlayan barkodlu SGK dokümü

veya

2.Performans sınavı

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Belgenin İptal Edilmesi Şartları :

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda iptal edilir:

  • Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne göre yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
  • Belgelendirme proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
  • Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından BELGE ANADOLU' nun yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belge belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
  • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,

Belgenin geçerlilik süresi içinde mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi, Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi, Karar  Verici tarafından alınan belgenin iptali ile ilgili karar, pratik-teorik yazılıma da kaydedilir.
BELGE ANADOLU, belgenin iptal kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “PB.F.39 Belgeli Personel Taahhütnamesi Ve Personel Belgelendirme Sözleşmesi”ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin iptal kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde BELGE ANADOLU’ ye iade eder.

İade edilmemesi durumunda, öncelikle kişi yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile BELGE ANADOLU' ya bildirmesi istenir.
Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvuruda bulunduğunda ilk belgelendirme başvuru prosesi uygulanır.