Sınav Şartnamesi

Belge Anadolu

Sınav Şartnamesi

TEORİK SINAV

 • A1 yeterlilik biriminde teorik sınavlar test (T1),  A2 yeterlilik biriminde teorik sınavlar test (T1) ve mülakat (T2) şeklinde gerçekleştirilir.  Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için teste yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
 • Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık” larındaki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen sınav kitapçıkları üzerine işaretlemeleri beklenir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır. Ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Teorik sınavlar için sınav süreleri ilk sefer sınava girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır ve tek oturumda sınav yapılacaktır.
 • Başarılı olamadıkları ilgili zorunlu birimlerden adayların tekrardan sınava girmeleri durumunda gerek görülürse sınav salonundaki sınav tiplerine göre sınavlar birim bazlı oturumlar şeklinde yapılacak ve her oturum arasına 10 dakika zaman konulacaktır.
 • Her Ulusal Yeterlilik içim sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları ANADOLU BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur

PERFORMANS SINAVI

 •  A2 yeterlilik biriminde performans sınavları  (P1), A2 yeterlilik biriminde performans    sınavları  (P1) ve şeklinde gerçekleştirilir.
 • Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim içindeki Ulusal Yeterliliğin verdiği başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
 • Performans sınavları “Performans Sınavı Kontrol Liste” leri üzerinden yapılır. Ve birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
 • Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Sınavlar, Ulusal Yeterliliklerde ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav (T1),mülakat sınavı (T2) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.
 • Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava bir kez daha tekrar girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanlar belgelendirilmiş kişi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.
 • Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ulusal Yeterliliğin Eklerinde belirtilen, süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.
 • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında da performans sınavını yapan sınav değerlendiricisinin ataması Genel Koordinatör tarafından kontrol edilecektir.
 • Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili ANADOLU BELGELENDİRME Genel Müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.
 • Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır.

 

 AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 / REV.NO: 03

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

x

-

60

-

5

-

10

-

A2

x

x

60

80

13

Performans Sınavı Kontrol Listesi

20

360

Toplam

18

 

30

360

                                                                                                                                        

 

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 / REV.NO: 00

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

70

10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

15

20

A2

X

X

60

80

10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

15

160

Toplam

20

 

30

180

 

 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 / REV.NO: 00

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

15

Performans Sınavı Kontrol Listesi

25

20

A2

X

X

60

80

25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

150

Toplam

40

 

70

170

 

BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3 / REV.NO: 03

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

x

-

60

-

5

-

10

-

A2

x

x

60

80

12

Performans Sınavı Kontrol Listesi

20

200

Toplam

17

 

30

200

                       

 

 

                                                                                                                                        

BETONCU SEVİYE 3 / REV.NO: 00

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

8

Performans Sınavı Kontrol Listesi

15

20

A2

X

X

60

80

25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

210

Toplam

33

 

60

230

 

DUVARCI SEVİYE 3/REV.NO:01

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

-

60

-

10

-

15

-

B1

X

X

60

80

10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

15

180

Toplam

20

 

30

180

 

ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3 / REV.NO: 02

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

12

Performans Sınavı Kontrol Listesi

20

30

A2

X

X

60

80

35

Performans Sınavı Kontrol Listesi

60

150

Toplam

47

 

80

180

 

İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3 / REV.NO: 02

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

15

15

A2

X

X

60

80

30

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

120

Toplam

40

 

60

135

 

 

 

 

 

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 / REV.NO: 01

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

-

60

-

10

-

15

-

A2

X

X

60

80

8

Performans Sınavı Kontrol Listesi

12

150

Toplam

18

 

27

150

 

İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3 / REV.NO: 01

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

15

Performans Sınavı Kontrol Listesi

30

20

A2

X

X

60

80

40

Performans Sınavı Kontrol Listesi

60

120

Toplam

55

 

90

140

 

PANEL KALIPÇI SEVİYE 3 / REV.NO: 00

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

20

20

A2

X

X

60

80

25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

340

Toplam

35

 

65

360

 

SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3 /REV.NO:01

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

-

60

-

10

-

15

-

A2

X

X

60

80

25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

240

Toplam

35

 

60

240

 

 

SIVACI SEVİYE 3 / REV.NO: 02

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav

(T1)

Performansa

Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

15

20

A2

X

X

60

80

25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

160

Toplam

35

 

60

180

 

İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 / REV.NO: 00

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

-

X

-

-

60

-

-

10

-

-

20

-

A2

-

-

X

-

-

60

-

-

Performans Sınavı Kontrol Listesi

-

-

90

Toplam

 

10

 

   

90

 

PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 / REV.NO: 00

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 15

Performans Sınavı Kontrol Listesi

25

20

A2

X

X

60

80

EN AZ 25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

160

Toplam

25

 

70

180