Gizlilik ve Güvenlik Taahhütümüz

Belge Anadolu

Gizlilik ve Güvenlik Taahhütümüz

Gizlilik ve Güvenlik Taahhütümüz

Firmamızda çalışan personel ve belgelendirme merkezi adına hareket eden taşeron, tüzel kişi ya da şahıslar belgelendirme kuruluşuna başvuru talebinde bulunmuş tüm kişilerin bilgilerini yetkili kuruluş isteği olmadan kurum dışına açıklayamazlar.

Yukarıdaki paragrafta adı geçen personel firmamız ile çalıştığı süre boyunca ve sonrasında da yetkili kuruluşların isteği dışında başvurusu alınmış tüm kişilerin bilgilerini sözlü ya da yazılı olarak açıklayamayacaklarına dair yasal beyanlarını, imzaladıkları ''personel gizlilik beyanları'' ile taahhüt ederler. Tüzel kişilikler ise imzaladıkları sözleşmeler ile bu beyanı taahhüt ederler.

Herhangi bir nedenden dolayı yetkili kuruluşlar dışında bilgilerin açıklanması gerekirse kuruluşun veya bilgilerin temin edildiği kimseye, proseslerde elde edilen bilgilerin hangilerinin açıklanacağına dair yazılı beyan gönderilir ve karşı taraftan onay istenir. Firma karşı taraf onay verirse kişinin bilgilerini açıklama hakkına sahiptir aksi takdirde hiçbir bilginin açıklaması yapılmaz.

 

 

Dr.Özgen AYDINCAK                 Dr.Latif GÜLPINAR
      Müdürler Kurulu Başkanı                        Genel Müdür
20:10.2015                                20.10.2015