Belgelerin Basılması, Teslim Şartları ve Yenilenmesi

Belge Anadolu

Belgelerin Basılması, Teslim Şartları ve Yenilenmesi

Belgenin Verilmesi

ANADOLU BELGELENDİRME’ de belge ancak, adayların “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”nda talep ettikleri yeterlilik kapsamında verilmekte olup belgenin verilebilmesi için;

 • Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi prosedüründe ki şartların,
 • Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının personel belgelendirme sınav şartnamesine göre yeterli olması,
 • Ve bu prosedürdeki ilave şartların, Sağlanmış olması gerekmektedir.

Bu şartların kayıtları adayların özlük dosyalarında muhafaza edilir.

 

Özlük dosya içeriklerinde;

 • Başvuru formu
 • Adayın kişisel evrakları; nüfus cüzdanı fotokopisi veya ehliyet belgesi, yabancı ise pasaport fotokopisi, ödeme dekontu,
 • Teorik ve Performans ölçme değerlendirme sonuçları (teorik sınav kitapçığı, cevap anahtarı,  performans kontrol listeleri, sınav senaryosu/projesi vs.)
 • Sınavlarını başarı ile tamamlamış olan adaylarının sınav sonuçlarının ve belgelendirme kararı ve onayının kayıt edildiği ''PB.F.58 Belgelendirme Karar Formu'' ve ''PB.F.59 Özlük Dosyası Kontrol Formu''
 • Adayların sınavlarının yapıldığı gün imzalamış oldukları ''PB.F.39 Belge KullanımSözleşmesi''
 • Ve belge almaya hak kazanan adayların ''PB.F.22 Belge Teslim Form”ları
 • Gözetim faaliyetinin tamamlanabilmesi için gerekli “PB.F.57 Gözetim Takip Formu“ ve bu formda beyan ettiği bilgilerin kanıtları olan; 

SGK dökümü

Çalışma Beyan Formları

 • Belgelendirilmiş personel ile ilgili belgelendirmeyi sürdürme, yeniden belgelendirme, kapsamı genişletme veya daraltma ve belgeyi askıya alma ya da geri çekme açısından, yürütülmüş olan faaliyetlere ilişkin yazışma ve kayıtlar.

Belgelendirme Asistanı teorik sınav ve uygulama sınavı ölçme değerlendirme sonuçlarını aday bazlı oluşturulan “PB.F.58 Belgelendirme Karar Form” larına kaydeder. Ayrıca tüm sınav sonuçlarını aday takip formuna da işler. Karar formunda zorunlu birim ilgili sınav tipinde (teorik/uygulama) sonuçlar yer alır. Her aday için açılmış özlük dosyası içeriğini “PB.F.59 Özlük Dosyası Kontrol Formu”nda yer alan evrakları kontrol etmek suretiyle oluşturur.

Adayların özlük dosyaları belgelendirme kararının verilmesi için ilgili belgelendirme programı için atanmış olan Karar vericisinin onayına sunulur. Karar verici, sınav muhteviyatının uygunluğunu, ''PB.T.01 Sınav Genel Kuralları Talimatı'' na göre sınavın gerçekleşip gerçekleşmediğini, (teorik/uygulama) sınavlarını kamera kayıtlarını inceleyerek ölçme değerlendirmenin “PB.ŞRT.01 Sınav Şartnamesi” ne göre gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, sınav değerlendiricinin sınavla ilgili (teorik/uygulama) formları doldurup doldurmadığını evrak açısından kontrol eder. Karar verici belgelendirme ile ilgili kararını en geç 1 hafta içerisinde “PB.F.58 Belgelendirme Karar Formu'' ile onaylar.

Karar verici belgelendirme kararını verdiği adayın sınavlarında ve eğitiminde yer almamış olduğunu “PB.F.58 Belgelendirme Karar Formu''nda tanımlı olan alanı doldurarak  kabul ve taahhüt eder.

Kararı verilmiş sınavın  sonuçlarını Genel Koordinatör en geç 3 gün içerisinde MYK'ya bildirerek belge talebinde bulunduktan sonra Belgelendirme karar formu ile birlikte belgelendirme asistanına özlük dosyalarını teslim eder.

Sınav sürecini tamamlamış adayın ;  7 gün içerisinde kararı ve  3 gün içerisinde de MYK'ya bildirimi yapılmak üzere itiraz ve şikayet hakkı saklı kalacak şekilde en geç 10 gün içerisinde belge kararları verilerek ilan edilmektedir.

Tüm adayların takipleri ''PB.F.40 Aday Takip Formu'' üzerinden gerçekleştirilir.

Belge almaya hak kazanmış adaylara belgelerinin basılması aşağıda yer alan maddeye göre gerçekleştirilir. Belge teslimleri; adayın başvuru yaptığı Ulusal Yeterliliğin her biriminden başarılı olması halinde, en son başarılı olduğu sınava giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gerçekleştirilir. Belgelerin teslimi için adaylardan sınav günü '' Belge Kullanım Sözleşmesi'' ile belge tesliminde ıslak imzalı “PB.F.22 Belge Teslim Formu” alınır. Bu formda belge/logo/marka kullanım şartları ile belgenin gözetim şartları da yer almaktadır.

Belgenin Basılması, Teslim Şartları ve Yenilenmesi:

Adaylar, belgelendirme kararı ile ilgili internet sitesinden (https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_belgelendirme&view=belgelendirme_islemleri&layout=aday_bilgi_sorgu) bilgilendirilir. Belge almaya hak kazananların bilgileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu portalına Genel Koordinatör tarafından belgelerin hazırlanması için kaydedilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgelerinin onay imzasını Genel Müdür atar. Genel müdür olmadığı zamanlarda Müdürler Kurulu Başkanı yerine vekalet ederek, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin imzalarını atar. Ve belgeler, belge sahiplerine elden veya kargo yolu ile teslim edilir.Belgenin geçerliliği internet sitesinden sorgulanabilir.

Belgelerde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır :

•Belgelenen kişinin adı

•Benzersiz bir belge numarası (Belge no)

•Belgelendirme kuruluşunun adı, logosu ve mühür

•Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, yeterlilik ismi ve numarası dahil diğer ilgili dokümanlara atıf

•Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı,

•Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih.

•Genel Müdür adı, soyadı, ünvanı, imzası (Onay İmzası)

•Ayrıca belge üzerinde kişinin, T.C veya Geçerli Pasaport numarası) yer alır.

Belgeleri geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir :

• İmla / basım hataları içeren  belge

• Kağıdı problemli yıpranmış, zarar görmüş belge

• Onayı, imzası ve mührü olmayan belge