Sınav Genel Kuralları

Belge Anadolu

Sınav Genel Kuralları

TEORİK SINAV UYGULAMA KURALLARI

COVİD-19 İLE İLGİLİ  UYARILAR (Sınav kurallarından önce adaylara hatırlatınız)

*Kendisinde yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı hissedenler sınava girmesin, hak kaybı yaşamayacaktır. Bu adaylar daha sonra sınava çağrılacaktır.

*Sınav merkezimize girişte maskenizi ve koruyucu siperliğinizi takınız ve sınav merkezimizden çıkıncaya kadar çıkartmayınız.

*Sınav merkezi girişinde ve sınav alanında bulunan dezenfektanla sınav öncesi ve sonrası ellerinizi dezenfekte ediniz, ellerinizle  yüz temasından kaçınınız.

*Salona giriş - çıkış ve oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uyunuz. (oturma düzeni önceden belirlenip işaretlenmiştir.)

*Sınav dokümanları ''YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERDE YENİ TİP KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ALINACAK TEDBİRLER'' rehberine uygun olarak kişiye özel hazırlanmış olup, dezenfekte edilip paketlenmiştir. Sınav sonunda aynı şekilde paketli olarak sınav görevlisine teslim ediniz.  

*Sınav sonunda maskenizi çıkışta bulunan konteynıra bırakıp, koruyucu siperliğinizi sınav görevlisine teslim edip, ellerinizi dezenfekte ediniz.

AÇIKLAMALAR

 1. Adaylar sınav başlama saatinden önce geçerli kimlik belgeleri (N.cüzdanı, ehliyet ,evlilik cüzdanı, pasaport) ile salonda hazır olmalıdır, Sınav başlama saatinden sonra gelen adaylar ile geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınava giremezler.
 2. Sınav süresince cep telefonu,çağrı cihazı,elektronik ses ve görüntü kayıt edici araçlar ile hesap makinesi fonksiyonu bulunan saat vb. araçların kullanılması yasaktır.
 3. Adayların salona kesici, yaralayıcı ve ateşleyici araçlarla girmeleri yasaktır.
 4. Sınav süresince su hariç yemek-içmek, tütün ve tütün mamullerinin kullanılması yasaktır.
 5. Kopya veren, kopya alan ve kopya verilmesine yardım edenlerin isimleri sınav tutanağına yazılır,  bu adaylar sınavdan başarısız sayılırlar,kitapçıklarınızı başkası tarafından gözükmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.Sınav  görevlisi sizi uyarmak zorunda değildir. Bu konuda sorumluluk size aittir.
 6. Sınavını tamamlamadan salondan dışarı çıkan aday tekrar salona giremez.(soru kitapçıklarınızı teslim etmeden önce eksik soru bırakıp bırakmadığınızı,sayfa atlayıp atlamadığınızı kontrol edip imzaladıktan sonra sınav görevlisine teslim ediniz.)
 7. Sınav A1(İş sağlığı ve İş Güvenliği), A2(*……………Alanı )biriminden oluşmaktadır.Başarılı olabilmek için her iki birimden ayrı ayrı 100 üzerinden en az 60 almanız gerekmektedir.
 8. Sınavda yanlış cevap doğru cevabı götürmemekte, değerlendirmede doğru cevap sayısı esas alınmakta olup 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.(Dolayısıyla boş soru bırakmayınız)
 9. Sorular çoktan seçmeli,boşluk doldurma ve doğru yanlış sorularından oluşabilir.Çoktan seçmeli sorularda seçenekler üzerinde işaretleme yapılacaktır. Doğru seçenek kurşun kalemle daire içine alınacaktır. Boşluk doldurma sorularında bırakılan boşluğa uygun kelime/sözcük yazılacaktır.
 10. Sınav süresince anlamadığınız bir kelime veya sözcük olduğunda kopya oluşturmayacak şekilde yüksek sesle sınav görevlisine sorunuz.(sınav görevlisi herkesin duyabileceği ses tonu ile gerekli açıklamayı yapacaktır.)
 11. Acil durumlarda acil çıkış yön levhalarını takip ederek acil çıkış kapılarından toplanma alanına geçiniz.
 12. Sınav salonu kamera ile kayıt altına alınmaktadır, kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarını ihlal ettiği değerlendirilen adayların sınavları BELGE ANADOLU yönetimince geçersiz sayılacaktır.
 13. Sınav sonuçlarına bir itirazınız olur ise sınav sonuçları MYK internet sitesinde açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde BELGE ANADOLU yönetimine yapabilirsiniz.(katılımcı listesini imzalatıp soru kitapçıklarını dağıtınız.)
 14. Sınav süreniz …….dakikadır, şuan saat ……dır, sınavınız  saat  …… tamamlanacaktır.(son 15 dakika adaylara hatırlatılacaktır.)

KURALLARA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, B A Ş A R I L A R    D İ L E R İ M.

PERFORMANS SINAV KURALLARI

COVİD-19 İLE İLGİLİ  UYARILAR( Sınav kurallarından önce adaylara hatırlatınız)

*Kendisinde yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı hissedenler sınava girmesin, hak kaybı yaşamayacaktır. Bu adaylar daha sonra sınava çağrılacaktır.

*Sınav merkezimize girişte maskenizi ve koruyucu siperliğinizi takınız ve sınav merkezimizden çıkıncaya kadar çıkartmayınız.

*Sınav merkezi girişinde ve sınav alanında bulunan dezenfektanla sınav öncesi ve sonrası ellerinizi dezenfekte ediniz, ellerinizle  yüz temasından kaçınınız.

*Sınav süresi boyunca şeritle çevrilmiş alanın dışına çıkmayınız ve sınav merkezimizde sosyal mesafe (1.5 m) kuralına uyunuz.(sınav öncesi adayların çalışma alanları şeritle ayrılmıştır.)

* Sınav alanı, el alet ve ekipmanlar ile kişisel koruyucu donanımlarınız ''YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERDE YENİ TİP KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ALINACAK

 

AÇIKLAMALAR

 1. Adaylar sınava giriş için geçerli kimlik belgesi (N.cüzdanı,ehliyet,evlilik cüzdanı, pasaport) ile hazır olmalıdırlar, Sınav başlama saatinden sonra gelen adaylar ile geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınava giremezler.
 2. Sınav süresince cep telefonu,çağrı cihazı,elektronik ses ve görüntü kayıt edici araçlar ile hesap makinesi fonksiyonu bulunan saat vb. araçların kullanılması yasaktır.(Bu araçları kullananların isimleri tutanağa yazılır ve sınavları iptal edilir.)
 3. Adayların sınav süresince 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa uygun hareket etmesi gerekmektedir.(Kendisinin veya alanda bulunan kişilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü değerlendirilen adayların sınavı durdurulur,aday sınav alanından çıkarılarak sınavdan başarısız sayılır.)
 4. Adaylar sınav süresince birbirlerine iş öğretici,iş tarif edici,iş emredici konuşmalarda bulunamaz (adaylar uygulamalarını bireysel yapacaktır), Anlamadığınız sözcük veya kelime olduğunda, bir alet veya ekipmana ulaşamadığınızda sınav görevlisine sorunuz.
 5. Sınav alanı ve kullanacağınız aletlerde tehlike varsa sınav görevlisine söyleyiniz, acil durumlarda daha önce belirtilen acil durum planına uygun acil çıkış kapılarını kullanarak toplanma alanında olunuz.
 6. Sınavınız iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile Mesleki bilgi ve beceri uygulamalarını*kapsamaktadır. Sınavdan başarılı olabilmeniz için 80/100, başarı sağlamanız gerekmektedir. (Alçı Levha Uygulayıcısı A1 biriminden 70/100)
 7. Adayların sınav süresince sınav alanı olarak belirlenmiş alanın dışına çıkmaları yasaktır,sınav alanının dışına çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır.Bu alanın dışına ancak sınav değerlendirici sınava ara(mola) verdiğinde çıkılabilir.(ara-mola süresi belirtilir) Ara süresince kamera kaydı devam eder.(ara tamamlandığında aday kamera karşısına gelip, adını soyadını yelek numarasını söyleyip uygulamasına kaldığı yerden devam eder. Verilen ara sınav süresine ilave edilir.)**

Sınav süreniz ………….dakikadır,aday bu süre içerisinde sınavını tamamlamak zorundadır.(Aday sınav süresi içerisinde sınavını tamamlayamaz ise sınav süresince yapmış olduğu uyulamadan aldığı puanla değerlendirilir.) 

 1. Bu sınavda kritik adımların olduğu başvurunuzun alınması sırasında görevliler tarafından size hatırlatılmıştır.***
 2. Sınav sonuçlarına İtirazınız olur ise sınav sonuçları MYK  internet sitesinden açıklandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde BELGE ANADOLU Yönetimine yapabilirsiniz.
 3. Sınav alanı kamera ile kayıt altına alınmaktadır, kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarını ihlal ettiği değerlendirilen adayların sınavları BELGE ANADOLU Yönetimince geçersiz sayılmaktadır.

TEDBİRLER'' rehberine uygun olarak sınav öncesi hazırlanmış olup, dezenfekte edilmiştir, eldivensiz temas etmeyiniz.

*Kendinize ait ve kendi alanınızda bulunan alet ve ekipmanlarınızı kullanınız, ortak kullanılacak el aletlerini kullanım sonrası almış olduğunuz yere bırakınız.

*Birbirinizle ve sınav görevlileri ile tokalaşmayınız.

*Sınav sonunda maskenizi çıkışta bulunan konteynıra bırakıp, koruyucu siperliğinizi sınav görevlisine teslim edip, ellerinizi dezenfekte ediniz.

KURALLARA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, B A Ş A R I L A R    D İ L E R İ M.

MÜLAKAT SINAVI UYGULAMA KURALLARI

COVİD-19 İLE İLGİLİ  UYARILAR( Sınav kurallarından önce adaylara hatırlatınız.)

*Kendisinde yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı hissedenler sınava girmesin, hak kaybı yaşamayacaktır. Bu adaylar daha sonra sınava çağrılacaktır.

*Sınav merkezimize girişte maskenizi ve koruyucu siperliğinizi takınız ve sınav merkezimizden çıkıncaya kadar çıkartmayınız.

*Sınav merkezi girişinde ve sınav alanında bulunan dezenfektanla sınav öncesi ve sonrası ellerinizi dezenfekte ediniz, ellerinizle  yüz temasından kaçınınız.

*Salona giriş - çıkış ve oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uyunuz. (oturma düzeni önceden belirlenip işaretlenmiştir.)

*Sınav dokümanları ''YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERDE YENİ TİP KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ALINACAK TEDBİRLER'' rehberine uygun olarak kişiye özel hazırlanmış olup, dezenfekte edilip paketlenmiştir. Sınav sonunda aynı şekilde paketli olarak sınav görevlisine teslim ediniz. 

*Sınav sonunda maskenizi çıkışta bulunan konteynıra bırakıp, koruyucu siperliğinizi sınav görevlisine teslim edip, ellerinizi dezenfekte ediniz.

 

AÇIKLAMALAR

 1. Kimlik belgesi (N.cüzdanı,ehliyet,evlilik cüzdanı,pasaport)olmayan adaylar ile sınav başlama saatinden sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.
 2. Sınav süresince cep telefonu,çağrı cihazı,elektronik ses ve görüntü kayıt edici araçlar ile hesap makinesi fonksiyonu bulunan saat vb. araçların kullanılması yasaktır.(bu araçları kullananların isimleri tutanağa yazılır ve sınavları iptal edilir.)
 3. Adayların salona kesici, yaralayıcı ve ateşleyici araçlarla girmeleri yasaktır.
 4. Sınav süresince su hariç yemek-içmek, tütün ve tütün mamullerini kullanmak yasaktır.
 5. Mülakata adaylar katılımcı listesindeki sıralamaya göre alınacaktır. İlk ve devamındaki adaylar mülakatlarını tamamlamış dahi olsalar son aday salona girinceye kadar salondan dışarı çıkamaz.
 6. Mülakatını tamamlayan aday arka sıraya geçip sessizce oturmak zorundadır. Kurallara uymayan ve aykırı davranışta bulunan adayların mülakatı geçersiz sayılır.
 7. Son aday salona girdikten sonra salonda bekleyen adaylar isterlerse salonda çıkabilirler.
 8. Mülakat Sınavınız;*Ahşap Kalıpçı-3  (Rev.No:02) A2 biriminden oluşmaktadır. *Betonarme Demircisi-3 (Rev.No:02) A2 biriminden oluşmaktadır.Mülakattan başarılı olabilmek için A2 biriminden 100 üzerinden en az 60 almanız gerekmektedir.
 1. Puan değerleri soruların karşısında yazmaktadır. Soruları yönelttiğimde sorunun puan değerini size hatırlatacağım.
 2. Acil durumlarda acil çıkış yön levhalarını takip ederek acil çıkış kapılarından toplanma alanına geçiniz.
 3. Her adayın Mülakat Sınav süresi;

*Ahşap Kalıpçı-3  (Rev.No:02) A2 birimi 15 dakikadır.

*Betonarme D.-3 (Rev.No:02) A2 birimi 15 dakikadır.

 1. Sınav sonuçlarına bir itirazınız olur ise sınav sonuçları MYK internet sitesinde açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde BELGE ANADOLU yönetimine yapabilirsiniz.

KURALLARA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, B A Ş A R I L A R    D İ L E R İ M.

YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV UYGULAMA KURALLARI

COVİD-19 İLE İLGİLİ  UYARILAR( Sınav kurallarından önce adaylara hatırlatınız)

*Kendisinde yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı hissedenler sınava girmesin, hak kaybı yaşamayacaktır. Bu adaylar daha sonra sınava çağrılacaktır.

*Sınav merkezimize girişte maskenizi ve koruyucu siperliğinizi takınız ve sınav merkezimizden çıkıncaya kadar çıkartmayınız.

*Sınav merkezi girişinde ve sınav alanında bulunan dezenfektanla sınav öncesi ve sonrası ellerinizi dezenfekte ediniz, ellerinizle  yüz temasından kaçınınız.

*Salona giriş - çıkış ve oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uyunuz. (oturma düzeni önceden belirlenip işaretlenmiştir.)

*Sınav dokümanları ''YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERDE YENİ TİP KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ALINACAK TEDBİRLER'' rehberine uygun olarak kişiye özel hazırlanmış olup, dezenfekte edilip paketlenmiştir. Sınav sonunda aynı şekilde paketli olarak sınav görevlisine teslim ediniz. 

*Sınav sonunda maskenizi çıkışta bulunan konteynıra bırakıp, koruyucu siperliğinizi sınav görevlisine teslim edip, ellerinizi dezenfekte ediniz.

AÇIKLAMALAR

 1. Kimlik belgesi (N.cüzdanı, ehliyet ,evlilik cüzdanı, pasaport) olmayan adaylar ile sınav başlama saatinden sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.
 2. Sınav süresince cep telefonu, çağrı cihazı, elektronik ses ve görüntü kayıt edici araçlar ile hesap makinesi fonksiyonu bulunan saat vb. araçların kullanılması yasaktır.Adayların salona kesici, yaralayıcı ve ateşleyici araçlarla girmeleri yasaktır.
 3. Sınav süresince su hariç yemek-içmek, tütün ve tütün mamullerini kullanmak yasaktır.
 4. Adaylar katılımcı listesindeki sıralamaya göre alınacaktır. İlk ve devamındaki adaylar sınavlarını tamamlamış dahi olsalar son aday salona girinceye kadar salondan dışarı çıkamaz.
 5. Yapılandırılmış Sözlü Sınavını tamamlayan aday arka sıraya geçip sessizce oturmak zorundadır. Kurallara uymayan ve aykırı davranışta bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır.
 6. Son aday salona girdikten sonra sınavını tamamlayan adaylar isterlerse salondan çıkabilirler.
 7. Yapılandırılmış Sözlü Sınavınız;

*Ahşap Kalıpçı-3  (Rev.No:03) A1 ve A2 birimlerinden oluşmaktadır.

*Betonarme Demircisi-3 (Rev.No:03) A1 ve A2 birimlerinden oluşmaktadır.

*İnşaat İşçisi-2 (Rev.No:00) A1 biriminden oluşmaktadır.

Başarılı olabilmeniz için her birimden ayrı ayrı 100 üzerinden en az 60 almanız gerekmektedir.

 1. Soruları yönelttiğimde sorunun puan değerini size hatırlatacağım.
 2. Acil durumlarda acil çıkış yön levhalarını takip ederek acil çıkış kapılarından toplanma alanına geçiniz.
 3. Her adayın Sınav süresi;

*Ahşap Kalıpçı-3  (Rev.No:03) A1 birimi 5 soru (10 dk) ve A2 birimi 13 soru (20 dk)

toplamda (A1+A2) 10+20=30 dakikadır.

*Betonarme D.-3 (Rev.No:03) A1 birimi 5 soru (10 dk) ve A2 birimi 12 soru (20 dk)  

toplamda (A1+A2) 10+20=30 dakikadır.

*İnşaat İşçisi-2 (Rev.No:00) A1 birimi 10 soru 20 dakikadır.

 1. Sınav sonuçlarına bir itirazınız olur ise sınav sonuçları MYK internet sitesinde açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde BELGE ANADOLU yönetimine yapabilirsiniz.

KURALLARA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, B A Ş A R I L A R    D İ L E R İ M.