İlkelerimiz, Vizyon ve Misyonumuz

Belge Anadolu

İlkelerimiz, Vizyon ve Misyonumuz

İlkelerimiz;

Etik Yaklaşım: ANADOLU BELGELENDİRME çalışanları olarak her türlü kurumsal ilişkimizde etik değerlere bağlı olarak güven ve sorumluluk bilincinde hareket eder, ilgili kişilerden ve kendi çalıştırdığı personelden çıkar çatışmasını önlemeyi garanti edecek kişisel taahhütnameler alır.

Tarafsızlık ve Bağımsızlık: ANADOLU BELGELENDİRME faaliyetlerinde ve belgelendirme programının yönetiminde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uyar; paydaşlarıyla ve ilgili taraflarla olan ilişkilerini hiç kimseye ayrıcalık ve kayırma sağlanmasına izin vermeyecek şekilde düzenler; ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağını taahhüt eder.

Gizlilik: ANADOLU BELGELENDİRME, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korur ve taahhüt eder. Bu taahhütler ANADOLU BELGELENDİRME adına hareket eden kişileri ve bütün çalışanları kapsar.

Müşteri Odaklılık: İç ve Dış Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip, sorunlarını ve gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek, bunları karşılayacak en iyi ve en doğru çözümleri sunmak.

Kalite Odaklılık: ANADOLU BELGELENDİRME olarak verdiğimiz tüm hizmetlerin doğru, güvenilir ve kurallara uygun olması için tüm çalışanlarımız eğitilmiş, sorumluluk ve kalite bilincine sahiptirler.

Sürekli Gelişim: Hizmetlerimizin en iyiye ulaşması adına sürekli gelişim, hizmet anlayışımızın dinamik ve vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Vizyonumuz:       

Bilgi, Tecrübe ve Uzmanlığımızı müşterimiz ile paylaşarak, hem müşterimizi hem de kurumumuzu geliştirerek, geleceğe uzun ve kalıcı yaşamlı şirketler olarak yenilenmemizi ve sürdürülebilmemizi sağlamaktır.

Misyonumuz:      

Hizmet verilen kişilerin kurumsal yapılarını, güvenirliliğini ve performansını gizlilik politikası çerçevesinde uygunluğunu değerlendirmek, belgelendirilmesini sağlamak, bu belgelendirmenin sürdürebilir olmasını sağlamak ve geliştirmektir.