Tarafsız Hizmet Taahhütümüz

Belge Anadolu

Tarafsız Hizmet Taahhütümüz

Tarafsızlık Hizmet Taahhüdü

 

*ANADOLU BELGELENDİRME, yayınlamış olduğu Kalite politikası ile İlgili tarafların tüm haklarını koruyarak, adil, tarafsız ve bağımsız bir yönetim anlayışı ile çalışmayı, dürüstlük ve gizlilik ilkelerimizden ödün vermemeyi taahhüt eder.

*Sınav ve belgelendirme sürecinde yer alan tüm personel “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı” imzalayarak kişisel ilişkilerinin belgelendirmenin tarafsızlığını etkilemeyeceğini ve kimseye ayrıcalık tanımayacaklarını taahhüt edeceklerdir.

ANADOLU BELGELENDİRME'nin , tarafsız yönetiminin temel prensipleri aşağıda verilmiştir;

*Kuruluşta verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve karar verme bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.

*ANADOLU BELGELENDİRME’ nin belgelendirmesini yaptığı kişi veya kuruluşlarla mali veya ticari bağlantısı olmayacak, ticari, mali veya diğer baskıların belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı tehlikeye atmasına izin vermeyecektir.

*Belgelendirme talep edene ayırımcılık yapılmayacak, işlerinin özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.

*Belgelendirme hizmetlerinin sunumuna dair kurallar verilecek belge sayısına bağlı olmayacaktır.

*ANADOLU BELGELENDİRME, belgelendirme süreçlerinde ve programlarında açık ya da gizli ayırımcılık unsurları bulundurmaz. Ancak, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirler zorunlu olarak alacaktır.

*Belgelendirmeye temel teşkil eden şartlar belirlenip, web sayfamızda yayınlanarak, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır.

*Hiçbir kimsenin belgelendirme hizmetlerine ulaşması herhangi bir yöntemle kısıtlamayacak ve engellenmeyecek, bu amaçla gereksiz, mali veya diğer yöntemlerle haksız rekabet oluşturulmayacaktır.

*Hizmetlere ulaşma imkânı başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.

*Belgelendirme faaliyetlerinde ticari, mali veya diğer baskıların tarafsızlığı tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir.

*Belgelendirilecek veya belgelendirilmiş personelin bilgilerini, izni olmadan hiçbir kurum ya da şahıslar ile paylaşılmayacak (Türkiye Cumhuriyetinin Yargı organları hariç), gizliliği korunacak,

*Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında ilgili bölüm yöneticileri, çalışanları ve dışarıdan anlaşmalı komite üyeleri ve/veya sınav değerlendiricileri üzerinde herhangi bir şekilde sözlü ya da yazılı, maddi veya manevi hiçbir baskı ve etki, baskı yaratabilecek diğer olası uygulamalarda bulunulmayacak,

*Baskı ve etki hususlarını gerçekleştirebilecek bir kişi ya da kişilerin tespiti durumunda gerekli yaptırımları uygulanacağı, Akreditasyon kurumu şartları ve MYK şartları dışına çıkılmayacağı,

*ANADOLU BELGELENDİRME, İştiraki veya ilişkisi olan veya olabilecek tüm diğer işletme, kurum, dernek vs. ler ile ilgili, ANADOLU BELGELENDİRME faaliyetleri için oluşabilecek risklerin ve sonuçlarını değerlendireceği ve etkilerinin gidereceğini,

yukarıda  tanımlanmış olan maddelerin içeriğine uyulacağını bu taahhütname ile kabul ve beyan ederim.

Dr.Özgen AYDINCAK                 Dr.Latif GÜLPINAR
      Müdürler Kurulu Başkanı                        Genel Müdür
20.10.2015                                20.10.2015